Miesiarki z narzędziami wymiennymi

Najważniejszy patent innowacyjnej miesiarki zawsze leży w zastosowaniu odpowiednich
rozwiązań napędu dzieży i miesidła. Są one podyktowane takimi priorytetami jak:

  • indywidualny dobór prędkości miesienia ciasta,
  • efektywność miesienia różnych ilości i gatunków ciast oraz mas cukierniczych,
  • skróceniu procesu miesienia,
  • utrzymaniu optymalnej temperatury produktu.

Dzięki zastosowaniu miesideł oraz ubijaków przy miesiarkach IBIS z dzieżą wyjezdną zwiększa się do maximum wydajność produkcyjną oraz możliwość przygotowania szerokiego asortymentu ciast i mas cukierniczych.

Zastosowanie falownika w każdym modelu miesiarek sprawia, że urządzenie ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle piekarniczym oraz cukierniczym.