Polityka prywatności

Niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane daje RODO) firma IBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie przy ul. Jana Pawła II 38 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 pkt B) i F) RODO w celu utrzymania komunikacji, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, marketingu produktów i usług własnych oraz wysyłania informacji handlowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu lub do czasu zakończenia współpracy, w tym przedawnienia roszczeń związanych z wniesioną reklamacja, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów IBIS Sp. z o.o. – nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w sytuacjach określonych w RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Panią/Pana danych firmy, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także imię i nazwisko, adres siedziby i NIP, (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne (adres mailowy, telefon), które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Dane zostały nam udostępnione przez Panią/Pana bezpośrednio lub pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych, w tym o korzystaniu z naszej strony internetowej, bądź o numerze konta, w przypadku płatności przez bank.

Ponadto w celu technicznej obsługi dane osobowe powierzone są do przetwarzania firmie SDI SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Fordońska 201, 85-739 Bydgoszcz, a także serwisantom, firmom płatniczym (bankom), firmom spedycyjnym lub kurierom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani organizacjom międzynarodowym.