Firma IBIS Marek Jeż zrealizowała projekt pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu automatycznego załadunku i rozładunku pieca piekarniczego”, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie nowego i innowacyjnego na skalę kraju produktu w postaci zautomatyzowanego systemu załadunku i rozładunku pieca piekarniczego.

 

W ramach projektu dokonano zakupu następujących środków trwałych, dzięki którym firma IBIS Marek Jeż uruchomiono produkcję innowacyjnego zautomatyzowanego systemu załadunku i rozładunku pieca piekarniczego:

 • walcarka do blachy
 • przemysłowy zestaw spawalniczy
 • stół spawalniczy z wyposażeniem
 • przecinarka taśmowa automatyczna
 • komora śrutownicza z systemem zgarniania podłogowego i odpylaniem
 • centrum obróbcze CNC
 • stół odciągowy do szlifowania z filtrem

 

Wskaźniki produktu:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) – 1 przedsiębiorstwo
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) – 1 przedsiębiorstwo
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) – 482 835,70 zł
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku – 1 przedsiębiorstwo.

 

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 3,00 EPC
 • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów / usług – 2 500 000,00 zł

 

Wartość projektu: 982 770,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 499 934,30 PLN