Miesiarki spiralne z dzieżą stałą - Realizacje Ibis