DOTACJA - Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W MŚP

Możliwość pozyskania wsparcia na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0, w tym na:

• przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz opracowanie mapy drogowej czyli strategii wdrożenia procesu automatyzacji/robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa,
• wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej.
Opracowanie mapy drogowej musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wsparcie na usługi rozwojowe i doradztwo będzie udzielane w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji w formie dotacji warunkowej.

02.08.2023 r. – 25.10.2023 r.


Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej:
– woj. warmińsko-mazurskie
– woj. podlaskie
– woj. lubelskie
– woj. świętokrzyskie
– woj. podkarpacie
– woj. mazowieckie (z wyłączeniem regionu Warszawy)
• usługi doradcze związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem mapy drogowej,
• usługi doradcze niezbędne do wdrożenia mapy drogowe,
• nabycie środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, tj. m.in. automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń,
• koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
• usługi szkoleniowe,
• nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

tel: +48 52 391 02 00
+48 530 188 187